PARTICULIEREN

OPMETINGSPLAN

Het is raadzaam om een opmetingsplan te laten opmaken door een landmeter-expert.

Doe dit zeker bij de aankoop van een stuk grond.

Het opmetingsplan geeft je dan de correcte oppervlakte én grenzen van het perceel weer.

 

AFPALING / GRENSBEPALING

Wanneer een grens onduidelijk is, kan men best een landmeter – expert inschakelen.

Meestal kan dit in der minne geregeld worden, zonder tussenkomst van de rechtbank.

De grenslijn wordt op het terrein geconcretiseerd door het plaatsen van grenspalen.

Het afpalingsplan wordt door beide partijen ondertekend en geregistreerd op de registratie.

 

SPLITSING VAN PERCELEN

Wanneer er een perceel gesplitst wordt, is er altijd een plan van de landmeter – expert vereist.

Bij een eigendomsoverdracht wordt dit plan mee aan de notariële akte gehecht.

 

VERKAVELING

U wenst een bouwgrond te verkavelen.

De landmeter – expert onderzoekt alle mogelijkheden en stelt het volledige verkavelingsdossier voor u samen.

 

SCHATTING

Voor een objectieve waardebepaling van een vastgoed (woning, bouwgrond, landbouwgrond, …)

kan u bij de landmeter – expert terecht.

 

Er wordt dan een venale waarde (= normale verkoopwaarde) van het goed bepaald rekening houdend met:

de oppervlakte, ligging, grootte van de bebouwing, oppervlakte van de binnenruimtes, afwerkingsgraad, ouderdom en onderhoud. Er wordt hierbij  ook een onderzoek gedaan naar de lokale immomarkt aan de hand van lokale vergelijkingspunten. U kan er ook voor kiezen om het schattingsverslag volgens ‘kwaliteitscharter Vlaamse belastingdienst’ te laten opmaken. Dan wordt het verslag opgesteld conform de vereisten van de Vlaamse belastingdienst. Schattingsverslagen worden courant opgemaakt; bij erfenis, schenking, echtscheiding, aankoop/verkoop, bij uit onverdeeldheid treden, bij de opmaak van een basisakte, …

 

PLAATSBESCHRIJVING

Voor aanvang werken

Dit document is een gedetailleerde beschrijving én vastlegging van een gebouw of wegenis. Zo’n document kan tijdens of na het bouwproces heel wat discussies uitklaren betreffende bouwschade bij de aangrenzende eigenaar.

 

Voor aanvang huur

Voor de aanvang van een verhuurovereenkomst is het belangrijk om een gedetailleerde plaatsbeschrijving van de woning of appartement te laten opmaken.

 

Bij de beëindiging van de huur kunnen zo discussies vermeden worden

 

VERDELINGSPLAN VOOR BASISAKTE

De basisakte omvat de beschrijving van het appartementsgebouw, de verdeling van de aandelen in de grond en de gemeenschappelijke delen van een gebouw en de bijgevoegde plannen van landmeter.a

 

OFFERTE

ARCHTECTEN / STUDIEBUREAU

OPMETINGSPLAN BESTAANDE TOESTAND

Voor een project van start gaat, is een gemeten grondplan de basis van uw project.

Er wordt een plan opgemaakt van de bestaande toestand (gebouwen, verhardingen, wegenis, …).

Het reliëf wordt aangeduid met hoogtepunten en hoogtelijnen.

Van de gebouwen wordt een grondplan opgemaakt van de buitengevels.

Er kan ook een opmeting aan de binnenzijde gebeuren, verdiep per verdiep.

Aan de hand van deze opmetingen worden dan gevelzichten, doorsneden en gabarieten getekend.

 

 

PLAATSBESCHRIJVING VOOR AANVANG WERKEN

Dit document is een gedetailleerde beschrijving én vastlegging van een gebouw of wegenis.

Zo’n document kan tijdens of na het bouwproces heel wat discussies uitklaren betreffende bouwschade bij de aangrenzende eigenaar.

 

 

OFFERTE

AANNEMERS

BEGELEIDING OP DE WERF

Wij zijn vertrouwd met werken op werven van alle bouwklassen van civiele en burgerlijke bouwkunde.

De begeleiding gaat van uitzetten van enkele assen tot permanente aanwezigheid op de werf. Wij beschikken  over de vereiste software en meetapparatuur voor het uitzetten van grondwerk, funderingspalen, assen, metselwerk, hoogtes, wegenis …

 

Momenteel gebeurt al het meetwerk door één persoon, dit dankzij een ‘one man total station’. Indien nodig worden er meetstaten opgemaakt van de gebruikte hoeveelheden en materialen. (grondverzet, oppervlaktes, verhardingen, …)

 

3D-MACHINESTURING

In het kader van wegeniswerken, grondwerken voor civiele bouwkunde en aanleg van parkings maken wij 3D-modellen voor de besturing van kranen, bulldozers, graders, … Die gestuurd worden via gps of total station.

 

OPMETINGSPLAN BESTAANDE TOESTAND

Voor een project van start gaat, is een gemeten grondplan de basis van uw project.

Er wordt een plan opgemaakt van de bestaande toestand (gebouwen, verhardingen, wegenis, …).

Het reliëf wordt aangeduid met hoogtepunten en hoogtelijnen.

Van de gebouwen wordt een grondplan opgemaakt van de buitengevels.

Er kan ook een opmeting aan de binnenzijde gebeuren, verdiep per verdiep.

Aan de hand van deze opmetingen worden dan gevelzichten, doorsneden en gabarieten getekend.

 

PLAATSBESCHRIJVING VOOR AANVANG WERKEN

Dit document is een gedetailleerde beschrijving én vastlegging van een gebouw of wegenis.

Zo’n document kan tijdens of na het bouwproces heel wat discussies uitklaren betreffende bouwschade bij de aangrenzende eigenaar.

 

AS BUILT METINGEN

Na de werken wordt de nieuwe situatie opgemeten en op plan gebracht.

 

CONTROLEMETINGEN

Wij doen eveneens controlemetingen zodanig dat de volgende fase kan aangevat worden.

 

 

OFFERTE

CREATIVE COMMUNICATION